Câu chuyện thứ 2 : Về sự lựa chọn

Giáo viên hỏi: “Có một người muốn đun nồi nước sôi. Khi đun được nửa chừng, anh ta thấy rằng củi không đủ dùng. Nếu các em là anh ta, các em nên làm gì?”

Một số học sinh trả lời rằng anh ta nên nhanh chóng tìm kiếm củi khác, có thể đi mượn hoặc mua.

Giáo viên liền nói: “Vậy tại sao các em không đổ một ít nước từ trong nồi ra chậu, như thế sẽ không cần phải đi mua củi hay sao?”

Các bạn trong lớp chợt hiểu ra …

Trong mọi vấn đề, sẽ luôn có rất nhiều cách để giải quyết. Tuy nhiên, hãy lựa chọn cách mà bạn có thể làm được, phù hợp với hoàn cảnh của bạn. Trong trường hợp này, nếu là một người đàn ông lớn tuổi, họ có thể sẽ không có đủ sức để đi mua củi hay mượn củi mang về, vậy họ chỉ có thể chọn cách đổ nước ra bớt và tập trung vào làm những việc họ yêu thích khác!