Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Trẻ tự kỷ”

Tự kỷ là gì?

Tự kỷ (tiếng Anh: autism, dân gian còn gọi là  “xấu hổ”), không phải là bệnh mà là một chứng rối loạn phát triển đặc trưng bởi khiếm khuyết về mặt quan hệ  giao tiếp ngôn ngữ, giao tiếp phi ngôn…