Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Sinh con gái”

Tinh trùng ít: phải làm sao?

Số lượng tinh trùng ít không có nghĩa là vô sinh. Nhiều người tinh trùng ít nhưng vẫn có thể làm cha, nhưng khó hoặc cần nhiều thời gian. Nhưng điều đáng nói là ít tinh trùng lại thường đi với tình trạng tinh trùng kém chất lượng, bất thường hay kém hoạt động.

Kinh nghiệm sinh con gái

Chỉ cần gõ Google từ khóa “Sinh con gái” bạn sẽ có rất nhiều bài viết hướng dẫn với nhiều cách khác nhau. Chúng tôi đúc kết những kiến thức một cách xúc tích và khoa học + những…