Lời khuyên tồi tệ nào người ta cứ hay nhồi cho những người trẻ?

Hãy nghỉ việc đi và mở công ty của riêng mình. Nói ngắn gọn, tôi mệt mỏi với mấy người cuồng phong trào lập nghiệp với mấy khẩu hiệu “bỏ việc đi và mở công ty của riêng mình”, hay là “hãy có tư duy làm chủ”. Ừ, tôi hiểu khái niệm về việc “kiếm thêm” và đồng thời ủng …

Xem chi tiết